beat във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за beat в Английски»Френски речника

1. beat (strike aggressively) person:

to beat the shit slang or hell inf out of sb

2. beat (strike with tool, fist):

10. beat SPORT:

beat в PONS речника

Преводи за beat в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Phrases:

to beat the pants off sb [or sb hollow Brit ] inf

Преводи за beat в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

beat Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to beat the tar out of sb Am inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文