beam във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за beam в Английски»Френски речника

beam в PONS речника

Преводи за beam в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за beam в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

beam Примери от PONS речника (редакционно проверени)

full beam AUTO

beam Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за beam в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文