bat във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за bat в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

at a terrific bat inf Brit
to go to bat for sb inf Am
(right) off the bat inf Am

Вижте също: belfry

Преводи за bat в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

bat в PONS речника

Преводи за bat в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за bat в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

bat Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to do sth off one's own bat Brit inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文