bash във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за bash в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I.bash about VERB [Brit baʃ -, Am bæʃ -], bash around VERB (bash [sb] about or around)

Преводи за bash в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

bash в PONS речника

Преводи за bash в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за bash в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

bash Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文