based във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за based в Английски»Френски речника

2. base (bottom part):

Вижте също: broad-based

based в PONS речника

Преводи за based в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за based в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

based Примери от PONS речника (редакционно проверени)

based Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

based Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文