base във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за base в Английски»Френски речника

base в PONS речника

Преводи за base в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за base в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
divan base Brit

base Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to be off base Am inf

base Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文