bank във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за bank в Английски»Френски речника

4. bank (fuel) → bank up

Вижте също: bank up

bank в PONS речника

Преводи за bank в Английски»Френски речника

bank Примери от PONS речника (редакционно проверени)

avoir un compte à ...

bank Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за bank в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文