bag във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за bag в Английски»Френски речника

3. bag (put in bags) → bag up

Вижте също: bag up

bag в PONS речника

Преводи за bag в Английски»Френски речника

bag Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文