awaken във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за awaken в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I.awaken <prét awoke, or awakened, liter part passé awoken or awakened liter > [Brit əˈweɪk(ə)n, Am əˈweɪkən] VERB trans

II.awaken <prét awoke, or awakened, liter part passé awoken or awakened liter > [Brit əˈweɪk(ə)n, Am əˈweɪkən] VERB intr <prét awoke, or awakened, liter part passé awoken or awakened liter >

Преводи за awaken в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

awaken в PONS речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文