attempt във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за attempt в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. attempt:

Индивидуални преводни двойки
expédié, bâclé inf, pej
peu judicieux/-ieuse

Преводи за attempt в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

attempt в PONS речника

Преводи за attempt в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
courageux(-euse)

Преводи за attempt в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

attempt Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文