athlete: във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за athlete: в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
visiteur/-euse
complet/-ète

Преводи за athlete: в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

athlete: в PONS речника

Преводи за athlete: в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за athlete: в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文