at във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за at в Английски»Френски речника

Вижте също: straw

3. straw (for drinking):

I don't care a straw inf

at в PONS речника

Преводи за at в Английски»Френски речника

Phrases:

at Примери от PONS речника (редакционно проверени)

at sb's behest [or at the behest of sb] nsing form

at Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文