associate във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за associate в Английски»Френски речника

I.associate NOUN [Brit əˈsəʊʃɪət, əˈsəʊsɪət, Am əˈsoʊʃiət]

II.associate ADJ [Brit əˈsəʊʃɪət, əˈsəʊsɪət, Am əˈsoʊʃiət]

associate в PONS речника

Преводи за associate в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за associate в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
collaborateur (-trice)

associate Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文