arts във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за arts в Английски»Френски речника

arts в PONS речника

Преводи за arts в Английски»Френски речника

arts Примери от PONS речника (редакционно проверени)

faculté des arts Québec
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文