arrangements във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за arrangements в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. arrangement (positioning):

2. arrangement (agreement):

3. arrangement:

Individual Voluntary Arrangement [ˌɪndɪvɪdjʊəl ˌvɒləntrɪ əˈreɪndʒmənt] Brit

Индивидуални преводни двойки

Преводи за arrangements в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

arrangements в PONS речника

Преводи за arrangements в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за arrangements в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

arrangements Примери от PONS речника (редакционно проверени)

arrangements Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文