arm във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за arm в Английски»Френски речника

1. arm ANAT:

arm fig

Вижте също: pickup

8. pickup → pickup truck

Индивидуални преводни двойки

arm в PONS речника

Преводи за arm в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за arm в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

arm Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文