are във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за are в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: be

3. be (phrases):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за are в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

are в PONS речника

Преводи за are в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: be

is 3rd pers sing of to be

Индивидуални преводни двойки

Преводи за are в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

are Примери от PONS речника (редакционно проверени)

il y a ...
il y a ...

are Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文