anybody във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за anybody в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. anybody (with negative, implied negative):

2. anybody (in questions, conditional sentences):

3. anybody (no matter who):

Вижте също: guess

1. guess (intuit):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за anybody в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

anybody в PONS речника

Преводи за anybody в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: somebody, nobody

Индивидуални преводни двойки

Преводи за anybody в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

anybody Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文