ankle-length във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за ankle-length в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за ankle-length в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. descendre (transporter):

to take [sb/sth] down (à to)

2. descendre objet:

4. descendre (parcourir):

1. descendre:

to go down (à to)

2. descendre (d'un moyen de transport):

3. descendre:

5. descendre (baisser):

to drop, to go down (à to, de by)

ankle-length в PONS речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文