animal: във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за animal: в Английски»Френски речника

animal: в PONS речника

Преводи за animal: в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за animal: в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
animalier (-ière)
animalier (-ière)
animalier (-ière)

animal: Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文