anaesthetic във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за anaesthetic в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I.anaesthetic Brit, anesthetic Am [Brit ˌanɪsˈθɛtɪk, Am ˌænəsˈθɛdɪk] NOUN

II.anaesthetic Brit, anesthetic Am [Brit ˌanɪsˈθɛtɪk, Am ˌænəsˈθɛdɪk] ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за anaesthetic в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

anaesthetic в PONS речника

Преводи за anaesthetic в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за anaesthetic в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

anaesthetic Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文