amusing във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за amusing в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

amuse-bouche [Brit əˌmjuːzˈbuːʃ, əˌmuːzˈbuːʃ, Am əˌmuzˈbuʃ] NOUN

Индивидуални преводни двойки

Преводи за amusing в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

amusing в PONS речника

Преводи за amusing в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за amusing в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

amusing Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文