am във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за am в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: be

3. be (phrases):

3. be (phrases):

Преводи за am в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

am в PONS речника

Преводи за am в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: be

Вижте също: off

Преводи за am в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

am Примери от PONS речника (редакционно проверени)

am Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文