alternative във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за alternative в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I.alternative [Brit ɔːlˈtəːnətɪv, ɒlˈtəːnətɪv, Am ɔlˈtərnədɪv] NOUN

1. alternative (specified option):

II.alternative [Brit ɔːlˈtəːnətɪv, ɒlˈtəːnətɪv, Am ɔlˈtərnədɪv] ADJ

Преводи за alternative в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

alternative в PONS речника

Преводи за alternative в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за alternative в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

alternative Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за alternative в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文