alarm във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за alarm в Английски»Френски речника

1. alarm:

2. alarm (warning signal, device):

3. alarm → alarm clock

Вижте също: alarm clock

alarm в PONS речника

Преводи за alarm в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за alarm в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

alarm Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文