air във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за air в Английски»Френски речника

2. air (atmosphere, sky):

air m

3. air RADIO, TV:

air в PONS речника

Преводи за air в Английски»Френски речника

air Примери от PONS речника (редакционно проверени)

air Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за air в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文