age във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за age в Английски»Френски речника

1. age (length of existence):

3. age (era):

age в PONS речника

Преводи за age в Английски»Френски речника

1. age (length of life):

age Примери от PONS речника (редакционно проверени)

age Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文