active във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за active в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. active (gen):

actif/-ive

Преводи за active в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

active в PONS речника

Преводи за active в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за active в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
actif (-ive)
actif (-ive)

active Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文