action във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за action в Английски»Френски речника

1. action U:

3. action (fighting):

5. action (excitement) inf:

action в PONS речника

Преводи за action в Английски»Френски речника

1. action no pl (activeness):

4. action no pl MILIT:

Индивидуални преводни двойки

action Примери от PONS речника (редакционно проверени)

action Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文