acting във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за acting в Английски»Френски речника

4. act (entertainment routine):

to put on an act fig, pej

acting в PONS речника

Преводи за acting в Английски»Френски речника

acting Примери от PONS речника (редакционно проверени)

acting Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文