accident във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за accident в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. accident (mishap):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за accident в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

accident в PONS речника

Преводи за accident в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за accident в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

accident Примери от PONS речника (редакционно проверени)

accident Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文