academic във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за academic в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за academic в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

academic в PONS речника

Преводи за academic в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
année f académique Belg, Québec, CH

Преводи за academic в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

academic Примери от PONS речника (редакционно проверени)

année f académique Belg, Québec, CH
année académique Belg, Québec, CH
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文