abroad във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за abroad в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I.noise abroad VERB [Brit nɔɪz -, Am nɔɪz -] dated, noise about VERB dated (noise [sth] abroad)

Преводи за abroad в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
coopération MILIT, POL

abroad в PONS речника

Преводи за abroad в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за abroad в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

abroad Примери от PONS речника (редакционно проверени)

coopérant(e) MILIT
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文