Z's във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Z's в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
from A to Z
de A à Z
la cuisine de A à Z
to cop some Z's inf Am
être à la fois X, Y et Z

Преводи за Z's в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Z's в PONS речника

Преводи за Z's в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за Z's в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Z's Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to catch some Z's Am inf
from A to Z
de A à Z
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文