Wet във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Wet в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. wet (dampness):

1. wet (damp):

2. wet (freshly applied):

3. wet (rainy):

Вижте също: whistle, ear

1. whistle:

2. ear (hearing, perception):

3. ear BOT (of wheat, corn):

Преводи за Wet в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Wet в PONS речника

Преводи за Wet в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. wet (soaked):

2. wet (damp) a. METEO:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за Wet в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Wet Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文