UK във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за UK в Английски»Френски речника

Вижте също: United Kingdom, United Kingdom

Индивидуални преводни двойки

UK в PONS речника

UK Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文