Може би имате предвид:

UDF във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за UDF в Английски»Френски речника

1. loud (noisy):

UDF в PONS речника

Преводи за UDF в Английски»Френски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文