Tuesday във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Tuesday в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за Tuesday в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Tuesday в PONS речника

Преводи за Tuesday в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: Friday

Индивидуални преводни двойки

Преводи за Tuesday в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Tuesday Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文