Troubles във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Troubles в Английски»Френски речника

1. trouble U (problems):

ennuis mpl

2. trouble (difficulties):

3. trouble (effort, inconvenience):

4. trouble:

histoires fpl inf
ennuis mpl
il a une sale gueule slang

1. trouble (bother) person:

Вижте също: Troubles

Индивидуални преводни двойки

Troubles в PONS речника

Преводи за Troubles в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. trouble no pl (difficulty):

Преводи за Troubles в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Troubles Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文