Services» във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Services» в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

2. service (facility, work done):

3. service (work, period of work done) (gen):

service ADMIN, MILIT

4. service COM (customer care):

service m (to à)

5. service (from machine, vehicle, product):

Преводи за Services» в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Services» в PONS речника

Преводи за Services» в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за Services» в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Services» Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Services» Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за Services» в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文