Saturday's във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Saturday's в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Saturday [Brit ˈsatədeɪ, ˈsatədi, Am ˈsædərˌdeɪ, ˈsædərdi] NOUN

Индивидуални преводни двойки

Преводи за Saturday's в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Saturday's в PONS речника

Преводи за Saturday's в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: Friday

Преводи за Saturday's в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文