Queen's във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Queen's в Английски»Френски речника

Queen's в PONS речника

Преводи за Queen's в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за Queen's в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Queen's Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Q as in Queenie Brit, Q as in Queen Am, Q for Queenie Brit, Q for Queen Am (on telephone)
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文