Paris във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Paris в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за Paris в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
Paris attr

Paris в PONS речника

Преводи за Paris в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
R.E.R.
R.A.T.P.

Paris Примери от PONS речника (редакционно проверени)

R.E.R.
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文