OIL във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за OIL в Английски»Френски речника

1. oil:

OIL в PONS речника

Преводи за OIL в Английски»Френски речника

1. oil (lubricant, for cooking):

OIL Примери от PONS речника (редакционно проверени)

OIL Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за OIL в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文