New във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за New в Английски»Френски речника

1. new attr:

nouveau/-elle
as good as new lit, fig

New в PONS речника

Преводи за New в Английски»Френски речника

2. new (latest, replacing former one):

nouveau(-elle)
a new boy/girl Brit

New Примери от PONS речника (редакционно проверени)

pastures new Brit, new pastures Am fig

New Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

New Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за New в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文