National във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за National в Английски»Френски речника

National в PONS речника

Преводи за National в Английски»Френски речника

National Примери от PONS речника (редакционно проверени)

P et T

National Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文