Market във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Market в Английски»Френски речника

1. market ECON (trading structure):

Market в PONS речника

Преводи за Market в Английски»Френски речника

Market Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Market Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文