League във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за League в Английски»Френски речника

Вижте също: rugby league

League в PONS речника

Преводи за League в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за League в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

League Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文