Justice във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Justice в Английски»Френски речника

Вижте също: Supreme Court, Supreme Court

Justice в PONS речника

Преводи за Justice в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
punitif(-ive)

Преводи за Justice в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Justice Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文