Institut във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за Institut в Английски»Френски речника

5. institution Am → institute

Вижте също: institute

institutional [Brit ɪnstɪˈtjuːʃ(ə)n(ə)l, Am ˌɪnstəˈt(j)uʃ(ə)n(ə)l] ADJ

I.constitutional [Brit kɒnstɪˈtjuːʃ(ə)n(ə)l, Am ˌkɑnstəˈt(j)uʃ(ə)n(ə)l] NOUN dated

II.constitutional [Brit kɒnstɪˈtjuːʃ(ə)n(ə)l, Am ˌkɑnstəˈt(j)uʃ(ə)n(ə)l] ADJ

Institut в PONS речника

Преводи за Institut в Английски»Френски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文